Limye (Light) by Daniel Beaubrun for the one-year anniversary of Haiti quake

Lymè (Light)
par Sanba Daniel Beaubrun for Jan. 12, 2011

12 Janvye 2011 ap fè nou yon lane depi listwa nou chanje,depi moso nan istwa nou efase, depi fanmi, zanmi,nou rete vivan sèlman nan memwa nou. Mwen pap pote dèy pou lespri frè ak sè nou ke n pèdi yo. Se limyè ke mwen ap mete pou yo. Limen limyè pou Ayiti, pou inosan ki pèdi lavi yo. Limyè pou nou konnen kisa ki te pase a. Limyè pou nou konprann jwèt k ap jwe a. Limye pou nou ka enspire pou yon demen tou nèf, limyè pou nou sispann rete tann moun vin fè pou nou. Limyè pou nou kwè nan fòs ki nan nou a. Limyè pou nou aprann retande vwa Lanati. Limyè pou nou tout fè yon sèl, pou yon sèl kòz ki AYITI.
*****
HLLN English translation:
January 12, 2011 marks one year since our history changed, since part of our history was obliterated, since our family, friends, remain alive only in our memory. I will not mourn the brothers and sisters we lost. I will put a light on for them. Turn on the light for Haiti, for the innocent who lost their lives. The light to show what happened. The light to our understanding the game that’s being played. The light to inspire a brand new tomorrow. The light to stop waiting for people to do for us. The light to believe in our own strength. The light to learn to listen to the voice of Nature. I light the light for us to all be one, one single voice that’s AYITI.
Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s